کش تمرین هشتی

45,000تومان

بعدا میخرم

ویژگی ها

  • همه كاره قابل حمل و ارزان
  • باعث تقويت گروه‌هاي عضلاني بزرگ در بدن و همچنين رباط‌ها و ليگامنت ها
  • محرك فزاينده اي هستند كه به افزايش توده‌هاي عضلاني كمك مي‌كنند
  •  به تقويت عضلات ويژه اي مثل چرخنده بازو كه ساير دستگاه‌هاي بدن سازي قادر به قوي كردن آن نيستند كمك مي‌كند.
  •  عملكرد ضد جاذبه عضلات تحريك و تقويت مي‌شوند
  •  تمرينات قدرتي پا با كش باعث بهبود تعادل، شيوه راه رفتن و جنبش پذيري مي‌شود

توضیحات

 • همه كاره قابل حمل و ارزان
 • باعث تقويت گروه‌هاي عضلاني بزرگ در بدن و همچنين رباط‌ها و ليگامنت ها
 • محرك فزاينده اي هستند كه به افزايش توده‌هاي عضلاني كمك مي‌كنند
 •  به تقويت عضلات ويژه اي مثل چرخنده بازو كه ساير دستگاه‌هاي بدن سازي قادر به قوي كردن آن نيستند كمك مي‌كند.
 •  عملكرد ضد جاذبه عضلات تحريك و تقويت مي‌شوند
 •  تمرينات قدرتي پا با كش باعث بهبود تعادل، شيوه راه رفتن و جنبش پذيري مي‌شود