خدمات و فرصت های شغلی

ما به کمک شما نیاز داریم!

درچه زمینه ورزشی تخصص دارید؟

اگر در زمینه فروش ماهر هستید و یا میتوانید پشتیبان خوبی باشید رزومه خود را برای ما ارسال کنید.

ما آنرا بررسی میکنیم و شما را با خبر خواهیم ساخت!

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس

تاریخ تولد

رشته تحصیلی

ارسال رزومه

پیام شما