نمایش یک نتیجه

کش تمرین مقاومتی ResistanceBand

86,000تومان 69,000تومان

کش قابل تنظیم ۵ حالته

کش تمرین هشتی

کش تمرین سی ایکس تراباند

توپ بدنسازی مدیسین بال ۱ کیلویی Beta Sport

35,000تومان 25,000تومان

توپ بدنسازی مدیسین بال ۲ کیلویی Beta Sport

38,000تومان 30,000تومان

توپ بدنسازی مدیسین بال ۳ کیلویی Beta Sport

48,000تومان 35,000تومان

شکم بند ورزشی pro

فنر تقویت مچ T.R Hand Grip

کش حلقه ای تمرینی TheraBand Loop

45,000تومان 35,000تومان

وزنه مچ دست و پا ۲ کیلوگرمی

42,000تومان

وزنه مچ دست و پا ترابند شنی ۱ کیلوگرمی

30,000تومان